Hur mycket outnyttjad potential har dina medarbetare – 20%? 30%? Vad skulle hända med ditt team eller företag om den kraften släpps fri?

Vem är Cleartalk för?

Cleartalk är en samling verktyg, metoder och förhållningssätt för att utveckla grupper, enskilda medarbetare och ledare på olika nivåer.

Cleartalk är för dig som önskar få fram det bästa av dig själv och andra, för dig som gläds åt och ser det meningsfulla i att andras talang kommer fram, när tillbakahållna egenskaper blir fria, när stora idéer landar. När engagemang och ansvarskänsla är äkta och kommer inifrån.

Cleartalk är för dig som har fått nog av att gå som katten kring het gröt. Du är inte nöjd med att saker bara fungerar tillfredsställande. Du vill skapa något som verkligen svänger. En motiverande, spännande och meningsfull arbetsvardag med likasinnade som vill bidra. Tillsammans flyttar ni gränserna för vad som är möjligt.

Du har en djup respekt för andra människors integritet och värden och ser människors potential snarare än deras svagheter. Samtidigt är du en pragmatisk realist, en som älskar ärlighet och vill kalla saker för deras rätta namn.

 

Cleartalks människosyn

Det ligger i människans natur att vilja utvecklas, expandera, skapa och pröva nya saker. Använda mer och mer av vår potential. Detta är en kraft som kommer inifrån och som är betydligt mer hållbar än handlande som främst kommer från skuld eller rädsla.

Denna positiva, kreativa kraft finns hos alla och kan ta sig många uttryck. Det gemensamma för dem alla är att de bär på en intelligens som bidrar till en positiv utveckling på alla plan, både för individen och organisationen. När vi expanderar och utvecklas får vi tillgång till vår kraft, integritet, kreativitet, helhetssyn, långsiktighet, fokus, intuition och klarhet. För att inte tala om medkänsla, kärlek och glädje.

När vi är i kontakt med dessa kvaliteter inom oss är vi oövervinnerliga. Antingen det handlar om att prestera och göra en verklig skillnad på jobbet, eller  att skapa en kärleksfull relation med din partner och barn.

Cleartalk är på en nivå en samling smarta och effektiva sätt att få individ och organisation att prestera bättre. Men Cleartalk hjälper också deltagarna att få kontakt med sina innersta resurser för en ännu större produktivitet och livsglädje.